POLITYKA COOKIES

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej

10

S-2

Digigraphie

Wymiary:   42.00 x 62.00 cm

200.00 zł

1,100.00 zł

Opis:

Z początkiem marca naukowcy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki jako pierwsi na świecie przeprowadzą próbę biowydrukowania w technologii 3D w pełni unaczynionego narządu. Prototyp bionicznej trzustki zostanie umieszczony w samodzielnie przez nich zbudowanym bioreaktorze i poddany kolejnym testom.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jako lider Konsorcjum Bionic realizuje projekt biodruku rusztowania bionicznej trzustki w technologii 3D, dofinansowany z NCBR w ramach programu STRATEGMED III. Założeniem projektu jest stworzenie trzustki „szytej na miarę” z komórek macierzystych pacjenta, co wyeliminuje ryzyko odrzutu. Innowacyjność bionicznej trzustki polega na zastosowaniu unikalnego składu biotuszu, zawierającego żywe komórki i wyspy trzustkowe. W laboratorium trwają intensywne prace wdrożeniowo-patentowe i ostatnie badania niezbędne do przeprowadzenia próby biowydrukowania bionicznego narządu.

Biodrukowanie 3D to przyszłość współczesnej medycyny, która może odmienić życie wielu pacjentów. Dlatego też, naukowcy pracujący nad bioniczną trzustką postanowili znacznie rozszerzyć zakres prowadzonych badań. Fundacja planuje rozpocząć kolejne projekty biodruku tkanek i całych organów. W ten sposób narodził się pomysł na zorganizowanie aukcji charytatywnej, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na rozbudowę Laboratorium Biodruku Tkankowego. Fundacja planuje stworzyć nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiające realizację nowych projektów związanych z biodrukiem.

Badaniami polskiego ośrodka naukowego zainteresowali się pomysłodawcy i założyciele firmy Cellink, światowego prekursora w dziedzinie biodruku 3D. Erik Gatenholm i Hector Martinez odwiedzą laboratorium Fundacji i wezmą udział w aukcji charytatywnej. Wydarzenie odbędzie się 14 marca w Warszawie. Licytację artystycznych fotografii spod mikroskopu poprowadzi Pani Anita Wolszczak - Karasiewicz, właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House. Zespół Fundacji stworzył niekonwencjonalne i nowatorskie połączenie nauki ze sztuką, za pomocą którego propaguje osiągnięcia polskich naukowców i możliwości rozwoju współczesnej medycyny.

https://fundacjabirn.pl/aukcja/

……………………………………………………………………………………………………………

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki powstała w 2009 roku. Organizacja zajmuje się głównie działalnością edukacyjną i badawczą w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych. W ciągu 10 lat działania, Fundacja zrealizowała wiele imponujących projektów. Począwszy od pionierskich badań nad endoskopowym przeszczepianiem wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka, udział w opracowaniu teoretycznym zabezpieczenia medycznego dla misji załogowej na Marsa, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Ogarnij cukier oraz badań pilotażowych nad ekspresją genów w cukrzycy, aż do podjęcia się wyzwania biowydrukowania w technologii 3D bionicznej trzustki.

Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa dr hab. med. Michała Wszoły, chirurga transplantologa, autora nowej metody mini inwazyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowego przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka oraz współzałożyciela międzynarodowych platform multimedialnych do wymiany wiedzy medycznej: medtube.net i medizzy.com.

 

Więcej informacji na: https://fundacjabirn.pl/

Social media

Facebook: www.facebook.com/fundacjabirn/

Instagram: www.instagram.com/fundacja_birn/

Linkedin: www.linkedin.com/company/fundacja-badan-i-rozwoju-nauki/

 

Szczegółowe informacje:

Anna Machowicz

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

tel.  508 055 162

anna.machowicz@fundacjabirn.pl

S-2 <p>Z początkiem marca naukowcy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki jako pierwsi na świecie przeprowadzą próbę biowydrukowania w technologii 3D w pełni unaczynionego narządu. Prototyp bionicznej trzustki zostanie umieszczony w samodzielnie przez nich zbudowanym bioreaktorze i poddany kolejnym testom.</p> <p>Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jako lider Konsorcjum Bionic realizuje projekt biodruku rusztowania bionicznej trzustki w technologii 3D, dofinansowany z NCBR w ramach programu STRATEGMED III. Założeniem projektu jest stworzenie trzustki „szytej na miarę” z komórek macierzystych pacjenta, co wyeliminuje ryzyko odrzutu. Innowacyjność bionicznej trzustki polega na zastosowaniu unikalnego składu biotuszu, zawierającego żywe komórki i wyspy trzustkowe. W laboratorium trwają intensywne prace wdrożeniowo-patentowe i ostatnie badania niezbędne do przeprowadzenia próby biowydrukowania bionicznego narządu.</p> <p>Biodrukowanie 3D to przyszłość współczesnej medycyny, która może odmienić życie wielu pacjentów. Dlatego też, naukowcy pracujący nad bioniczną trzustką postanowili znacznie rozszerzyć zakres prowadzonych badań. Fundacja planuje rozpocząć kolejne projekty biodruku tkanek i całych organów. W ten sposób narodził się pomysł na zorganizowanie aukcji charytatywnej, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na rozbudowę Laboratorium Biodruku Tkankowego. Fundacja planuje stworzyć nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiające realizację nowych projektów związanych z biodrukiem.</p> <p>Badaniami polskiego ośrodka naukowego zainteresowali się pomysłodawcy i założyciele firmy Cellink, światowego prekursora w dziedzinie biodruku 3D. Erik Gatenholm i Hector Martinez odwiedzą laboratorium Fundacji i wezmą udział w aukcji charytatywnej. Wydarzenie odbędzie się 14 marca w Warszawie. Licytację artystycznych fotografii spod mikroskopu poprowadzi Pani Anita Wolszczak - Karasiewicz, właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House. Zespół Fundacji stworzył niekonwencjonalne i nowatorskie połączenie nauki ze sztuką, za pomocą którego propaguje osiągnięcia polskich naukowców i możliwości rozwoju współczesnej medycyny.</p> <p><a href="https://fundacjabirn.pl/aukcja/">https://fundacjabirn.pl/aukcja/</a></p> <p>……………………………………………………………………………………………………………</p> <p>Fundacja Badań i Rozwoju Nauki powstała w 2009 roku. Organizacja zajmuje się głównie działalnością edukacyjną i badawczą w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych. W ciągu 10 lat działania, Fundacja zrealizowała wiele imponujących projektów. Począwszy od pionierskich badań nad endoskopowym przeszczepianiem wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka, udział w opracowaniu teoretycznym zabezpieczenia medycznego dla misji załogowej na Marsa, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Ogarnij cukier oraz badań pilotażowych nad ekspresją genów w cukrzycy, aż do podjęcia się wyzwania biowydrukowania w technologii 3D bionicznej trzustki.</p> <p>Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa dr hab. med. Michała Wszoły, chirurga transplantologa, autora nowej metody mini inwazyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowego przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka oraz współzałożyciela międzynarodowych platform multimedialnych do wymiany wiedzy medycznej: medtube.net i medizzy.com.</p> <p> </p> <p>Więcej informacji na: <a href="https://fundacjabirn.pl/">https://fundacjabirn.pl/</a></p> <p>Social media</p> <p>Facebook: www.facebook.com/fundacjabirn/</p> <p>Instagram: www.instagram.com/fundacja_birn/</p> <p>Linkedin: <a href="http://www.linkedin.com/company/fundacja-badan-i-rozwoju-nauki/">www.linkedin.com/company/fundacja-badan-i-rozwoju-nauki/</a></p> <p> </p> <p>Szczegółowe informacje:</p> <p>Anna Machowicz</p> <p>Fundacja Badań i Rozwoju Nauki</p> <p>tel.  508 055 162</p> <p><a href="mailto:anna.machowicz@fundacjabirn.pl">anna.machowicz@fundacjabirn.pl<br /> </a></p>
200 zł

Zobacz stopkę