POLITYKA COOKIES

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej

Aleksandra Błaszczyk

ur. 1989

Biografia:

Jest gimnastyczką, tancerką. Z wykształcenia jest grafikiem, akwaforcistą i surrealistą.
 
Twórczość artystki jest głęboko filozoficzna, a przy tym głęboko osobista. Autorka jest pełna gwałtownej pasji, tak w miłości, jak i w nienawiści, jednak jej utwory są owocem świadomego i żmudnego wysiłku artystycznego. Ich pozorna prostota i naturalność wynika z doskonałego opanowania warsztatu graficznego. Motywem obrazowym w pracach jest architektura, która poddana jest transformacji i stanowi nową przestrzeń bytu. To próba stworzenia nowej wizualnej opowieści miejskiej, która pozwala zobaczyć miasto od strony wewnętrznej, duchowej. Poprzez wprowadzone modyfikacje architektoniczne w korelacji przedstawionych postaci tworzy nowy odrealniony świat zrozumiały jedynie przez artystkę. Jest to pewnego rodzaju przedstawienie teatralne oparte na doświadczeniach życiowych w określonym czasie i przestrzeni. Pomimo, że wybrane fragmenty architektoniczne są bardzo zróżnicowane pomiędzy sobą, tworzą spójną całość. Przestrzeń, w której artystka dokonuje swoich poszukiwań jest przestrzenią dialogu, wzajemnych relacji człowieka z miastem. “Kreśląc przetwarzam fabryczną architekturę miasta, w którym żyję, co daje wrażenie nierealnego bytu, w który wplatam postaci odnoszące się do moich procesów emocjonalnych. Grafika daje możliwość pokazania mojej sportowej natury, jaką jest gimnastyka i taniec. W akwaforcie mogę podkreślić swoistą dynamikę prowadzonych linii i tworzonych płaszczyzn. Siłą rzeczy w moich pracach da się odczuć dyscyplinę i konsekwencję, podobnie, jak w gimnastyce nie ma miejsca na niezamierzone działanie. Powstające prace są odzwierciedleniem uczuć związanych z egzystencją. To surrealistyczny świat, hybryda miejsca i czasu”.
 
Jej grafiki były nagradzane i prezentowane w Polsce i na Świecie, m.in. we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Japonii, RPA, Brazylii i Chinach.

Zobacz stopkę